Background Image

Architect
Tom Van Bierlviet

Architectenbureau VAN BIERVLIET b.v.b.a.

De activiteiten van ons bureau situeren zich zowel in de particuliere als in de openbare sector. De nadruk ligt momenteel hoofdzakelijk op nieuwbouwwoningen, appartementen en sociale huisvestingsprojecten. Het gaat hierbij steeds om totaal-projecten in een moderne, hedendaagse, kwaliteitsvolle en authentieke architectuur.
image
 

Nieuwbouw woningen

Ons architectenbureau heeft intussen een rijke traditie inzake het bouwen van eengezinswoningen. Als architect waak ik er steeds over dat het gewenste programma perfect vertaald wordt in een hedendaagse vormentaal, en dit in een moderne tijdloze stijl. Intussen kunnen wij bogen over een uitgebreide referentielijst van gerealiseerde villa’s, rijwoningen en halfopen woningen, waarbij er steeds voldaan wordt aan het eisenpakket van de bouwheer, zowel naar configuratie als naar budget.
image
 

Appartementen

Een gevolg van de almaar groter wordende grondschaarste resulteert logischerwijs in het bouwen ‘in de hoogte’. Meergezinswoningen en woonprojecten geven een antwoord op deze groeiende vraag. Ook in dit marktsegment zijn wij actief, met diverse ontwerpen van hedendaagse moderne flats, telkens vlot verkoop- of verhuurbaar, tegen marktconforme prijzen. Appartementen in een exclusieve architectuur maken meer en meer deel uit van deze groeiende markt.
image
 

Sociale Huisvesting

Ook in de sociale woningbouw heeft ons kantoor reeds een lange traditie. Wij kunnen inmiddels bogen over vele realisaties, voornamelijk in de kustregio (Blankenberge & Knokke). De uitdaging hier is telkens het realiseren van compacte doch leefbare woningen, binnen de krappe financiële norm, mét een hedendaagse vormgeving en moderne uitstraling.
 
image

Diversen

Ook interessante (totaal-)renovaties komen aan bod, evenals restauraties.

Legende

Architectenbureau Van Biervliet Bureau
Architectenbureau Van Biervliet Eengezinswoningen
Architectenbureau Van Biervliet Meergezinswoningen
Architectenbureau Van Biervliet Renovaties
Architectenbureau Van Biervliet Scholen, kantoor, Industrie, horeca

Realisaties Architectenbureau Van Biervliet