Home
Bouwen met een Architect

Schetsontwerp
In eerste instantie wordt er een bespreking gehouden teneinde het beoogde bouwprogramma en wensenpakket te overlopen. Voorafgaandelijk gaat de bouwheer best eens langs bij de Technische Dienst van zijn gemeente, alwaar hij de bouwvoorschriften opvraagt. Hij bezorgt een kopij van deze voorschriften samen met het kadasterplan en het opmetingsplan van het terrein. Eventueel dient een landmeter aangesteld te worden, of doet de architect de opmeting (wat eerder gebruikelijk is bij renovaties).

Het schetsontwerp van de architect omvat de opmaak van ontwerptekeningen op schaal 1/100 (grondplannen – principedoorsnede – gevels) overeenkomstig het uitvoerig besproken bouwprogramma. De architect voegt hierbij een 3-dimensionele voorstelling ter verduidelijking van het concept. Het schetsontwerp omvat tevens een ruwe raming, die reeds een duidelijke indicatie geeft van de grootteorde van het te voorziene budget.

Het spreekt voor zich dat er tijdens en na de bespreking van het 1ste  schets-ontwerp een aantal opmerkingen zullen geformuleerd worden. Het schetsontwerp wordt in die zin verder aangepast en geoptimaliseerd. Concreet volgt na een 3 tot 4-tal besprekingen een definitief schetsontwerp, waarbij zowel architect als bouwheer op dezelfde golflengte zitten.Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)