Home
Bouwen met een Architect

Ontwerp
Alvorens het project verder uit te werken naar een definitief voorontwerp, zal de architect een gedetailleerde raming van het project opmaken. Deze raming is tot op zo’n 5 % nauwkeurig.
Wanneer de bouwheer met de begroting akkoord gaat, en beslist om over te gaan tot realisatie, zal er een definitief contract opgesteld worden tussen bouwheer en architect. (zie verder)
In het geval dat er, om een of andere reden, geen verdere samenwerking zou zijn, wordt een forfaitair ereloon aangerekend voor de opmaak van het schetsontwerp (vb. € 1.000,- excl. btw voor een nieuwbouwwoning). Dit bedrag wordt tijdens de voorbespreking in onderling overleg vastgesteld in een précontract.

Het spreekt voor zich dat er tijdens en na de bespreking van het 1ste  schets-ontwerp een aantal opmerkingen zullen geformuleerd worden. Het schetsontwerp wordt in die zin verder aangepast en geoptimaliseerd. Concreet volgt na een 3 tot 4-tal besprekingen een definitief schetsontwerp, waarbij zowel architect als bouwheer op dezelfde golflengte zitten.Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)