Home
Bouwen met een Architect
Nevenstudies
Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien:
OPMETINGSPLANNEN
Het opmeten van bestaande panden wordt uitgevoerd door ons eigen bureau met aangepaste meetapparatuur (lasermeting e.a.). Het opmeten en uittekenen van gebouwen wordt uitgevoerd in regie, d.w.z. aan Ä 60,00-/uur excl. 21% btw. Indien gewenst kan de bouwheer dit overlaten aan een landmeter. Bij niet-bebouwde percelen beschikt de bouwheer meestal reeds over een opmetingsplan van de landmeter (zie notariŽle akte).

GRONDSONDERING
Tijdens de ontwerpfase is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Zij onderzoeken immers de bodemgesteldheid, waardoor we i.o.m. de ingenieur de meeste economische funderingswijze kunnen toepassen. Een grondsondering is te begroten op zo’n € 500,- à € 700,- excl. 21% btw.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

Voor het indienen van de bouwaanvraag dient het ontwerp nagezien te worden door de veiligheidscoördinator. Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt. Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier op, omvattende de as-built-plannen, de technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de werken (o.a. leidingen technieken) enz… Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning!
De architect zorgt voor het contract tussen de bouwheer en de veiligheidscoördinator. Kostprijs te voorzien (excl. 21% btw): € 800 à 1.000,- voor nieuwbouw, en € 500 à 700,- voor renovaties.

Het staat de bouwheer uiteraard vrij een eigen coördinator aan te stellen.

E.P.B.-VERSLAGGEVER
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens m.b.t. isolatie en ventilatie overmaken aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Het huidige E-peil 70 mag niet overschreden worden. De verslaggever doet tevens aangifte bij de officiële instanties en controleert de effectieve uitvoering van de voorziene energiemaatregelen.
De kostprijs te voorzien voor de EPB-verslaggever bedraagt ongeveer 2/3 van de kostprijs van de veiligheidscoördinator.

STABILITEITSSTUDIE
Tijdens de behandeling van de bouwaanvraag op de Technische Dienst van de gemeente, zal de ingenieur het project verder uitwerken i.f.v. de stabiliteit. Hij bepaalt wat de meest optimale funderingswijze is, berekent de grootte van de metalen liggers, kolommen, betonbalken en gewelven. Wij doen hiervoor een beroep op externe ingenieurs. De bouwheer zal met de ingenieur (die hij ook, indien gewenst, zelf mag aanstellen) een apart contract ondertekenen.

STUDIE TECHNIEKEN
M.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept voorstellen. De gedetailleerde uitwerking er van gebeurt door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). De architect zal tevens een verlichting- en elektriciteitsplan opstellen dat kan dienen als basis voor prijsvraag. Indien gewenst kan de klant bijkomend beroep doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) technieken (vb. lift – domotica – alarm…).

STUDIE INTERIEUR
Het interieurontwerp (ingemaakte kasten, keuken, decoratiewerken) is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. Wel stellen wij een basisplan van de keuken en badkamer ter beschikking, dat verder kan uitgewerkt worden door de keukeninstallateur.Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)