Home
Bouwen met een Architect
Ereloon van de architect

In principe werken wij op een forfaitaire basis, d.w.z. dat er een vaste prijs wordt afgesproken voor de volledige opdracht. Deze vaste prijs wordt afgesproken na goedkeuring van het schetsontwerp door de bouwheer.
Het ereloon wordt berekend op basis van de bruto-oppervlakte van het gebouw, vb. bij nieuwbouw à € 80,- tot € 95,- / m² excl. 21% btw. Er wordt tevens rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad en de ligging van het project.
Het staat de klant ook vrij om op procentuele basis te werken. In dat geval wordt de (oude) Deontologische Norm nr. 2 van de Orde van Architecten gehanteerd. Ervaring leert echter dat een forfaitaire overeenkomst duidelijkheid verschaft voor beide partijen.

Indien de opdracht enkel de gesloten ruwbouw omvat, wordt het ereloon uiteraard aangepast in verhouding met de effectief te superviseren werken. Bij kleinere werken wordt het ereloon uitgevoerd in regie à € 60,-/u

    De betaling van het ereloon verloopt in verschillende schijven:
  • 15% van het ereloon na bespreking van het voorontwerp
  • 15% na goedkeuring van het ontwerp tot uitwerking naar bouwaanvraag
  • 20% bij afgifte van het bouwaanvraagdossier
  • 20% bij overhandiging van de aanbestedingsdocumenten
  • 30% in verhouding met de vordering der werken
Wij benadrukken ten stelligste dat wij geen “percentjes” ophalen, noch bij de fabrikanten, noch bij de aannemers. Producenten en uitvoerders kunnen eventuele kortingen rechtstreeks met de bouwheer regelen. Hierdoor kunnen wij onze onafhankelijkheid blijven garanderen!
Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)