Home
Bureauvoorstelling
Activiteiten
Ons bureau situeert zich zowel in de particuliere als de openbare sector, gaande van ééngezinswoningen, meergezinswoningen & appartementen, villa’s, industriebouw, tot publieke werken zoals scholen, musea, enz… Ook in de sociale woningbouw heeft ons kantoor reeds een lange traditie. Naast nieuwbouw zijn wij tevens gespecialiseerd in renovatie en restauraties.
Het (ver-)bouwen van fermettes, pastoriewoningen, veranda’s enz… ligt niet in de lijn van onze activiteiten. Het accent ligt evenwel op totaal-projecten in een moderne, hedendaagse, kwaliteitsvolle en authentieke architectuur.

Liging
Makkelijke bereikbaarheid is een troef: Het kantoor is gelegen op de Brugse binnenring, tussen Ezelpoort en Komvest. Parking voor eigen garage!Bouwen met een ArchitectDownload hier de brochures:
(pdf 1,76 MB)