Home
Prijzen
2011: Eervolle vermelding vierjaarlijkse architectuurprijs Provincie West-Vlaanderen 2011 - woning Valcke

Massiviteit versus landschappelijkheid: Dit parkgebied waar de woning is gebouwd, wordt gekenmerkt door een wisselwerking van massiviteit en openheid. Massieve gevelvlakken, gesloten groenschermen en stevige beuken alterneren er met de open groene ruimte. In die zin is ook de woning als een volume uitgewerkt, waarbij haar massiviteit evolueert naar een lichtheid en openheid die in relatie staan met de achterliggende open ruimte.gecoro 1ste prijs
gecoro 1ste prijs