Home
Prijzen
1ste prijs van de Provinciale Prijs voor architectuur 1995
in samenwerking met
architect Koen Heijse

De Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van West-Vlaanderen
looft een Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur uit